AVG PC TuneUp 2015 15.0.1001.238 Final

Thursday, January 8, 2015


PC TuneUp 2015 là một hệ thống bảo trì và tối ưu hóa công cụ cực kỳ mạnh mẽ mà sẽ giúp bạn làm sạch hệ thống của bạn, sửa chữa các vấn đề, cải thiện sự ổn định, kéo dài tuổi thọ pin, giải phóng không gian ổ đĩa cứng, và thường giữ cho máy tính của bạn chạy ở hiệu suất cao.

* Các tính năng chính:
- Chống phân mảnh HDD
- Bạn sẽ được thông báo về việc khi nào để tối ưu hóa hiệu năng hệ thống máy tính
Tăng tốc độ kết nối Internet với Internet Optimization Wizard.
- Có thể tự điều chỉnh các tham số của kết nối Internet.
Xem thống kê các kết nối (số lượng gửi / nhận byte) và lưu lượng thuận tiện với lịch trình.
Điều chỉnh các trình duyệt Internet Explorer, Mozilla, Opera.
Tăng tốc độ Windows, tối ưu hóa bộ nhớ của máy tính.
Tối ưu hóa các thành phần của Microsoft Office.
Tối ưu hóa ICQ, MSN Messenger, Outlook Express và Norton SystemWorks.
Ngăn chặn sự xuất hiện của các biểu ngữ quảng cáo pop-up sử dụng Banner Killer.
Kiểm tra hệ thống của bạn cần phải tối ưu hóa nó.
-Dọn sạch rác và sửa chữa HDD 
Hướng dẫn crack
Copy tất cả file trong thư mục crack vào thư mục cài đặt AVG PC TuneUp sau đó chạy file : Registation.reg