CCleaner 5.01.5075

Sunday, January 4, 2015


CCleaner là công cụ tối ưu hệ thống và bảo vệ sự riêng tư miễn phí. Ứng dụng loại bỏ các tập tin không sử dụng khỏi hệ thống - cho phép Windows chạy nhanh hơn và giải phóng dung lượng đĩa trống quí giá. Ứng dụng cũng dọn dẹp dấu vết các hoạt động trực tuyến của bạn như Internet history. Trên hết là chương trình có tốc độ rất cao (thông thường chạy chưa đến 1 giây) cũng như không chứa spyware và adware!

Tính Năng :
Internet Explorer:
Cache tập tin tạm
Lịch sử lướt web
Cookies
Các tập tin ẩn Index.dat
Thư mục chứa tập tin tải mới nhất
Firefox:
Cache tập tin tạm
URL History
Cookies
CCleaner sử dụng trình dọn dẹp registry tiên tiến để kiểm tra các vấn đề và các lỗi không thống nhất. Ứng dụng có thể kiểm tra:

Đuôi mở rộng tập tin

Điều khiển ActiveX

ClassIDs
ProgIDs
Trình tháo gỡ
Thư viện liên kết động (DLL) chia sẻ
Phông chữ
Tham chiếu tập tin trợ giúp
Đường dẫn ứng dụng
Biểu tượng
Shortcut sai lệch,...
CCleaner được thiết kế nhắm đến sự an toàn và bảo mật khi sử dụng. Ứng dụng hệ thống kiểm tra đa cấp độ nhằm đảm bảo không xóa nhầm các thông tin hữu ích hay các tài liệu cần thiết. Chúng tôi cũng đảm bảo chương trình không chứa bất kì spyware hay adware nào.
Bảo mật cao:

Với những người dùng cảnh giác cao độ, chúng tôi cũng cung cấp chức năng xóa tập tin bảo mật. Bằng cách ghi đè tập tin trước khi xóa, chương trình đảm bảo không thể phục hồi dữ liệu đã xóa bỏ.
Những thay đổi trong CCleaner 5.01 :

– New Disk Analyzer tool.

– Improved Firefox 34 cleaning.

– Improved Opera History cleaning.
– Optimized Memory and CPU usage.
– Improved localization support.
– Minor GUI Improvements.
– Minor bug fixes
Thuốc
Hướng dẫn sài thuốc
Sau khi down về cài đặt bình thường sau khi đã hoàn tắt cài đặt thì ngắt mạng để crack.Chép file branding.dll trong thư mục crack giải nén ở trên vào thư mục cài đặt theo đường dẫn C:\Program Files\CCleaner .Sau đó mở CCleaner lên và điền key như sau
Name: R J. van der Linden
License Key: CBEW-ZZJA-84DT-VZQG-SRJC