VLC Media Player 2.1.5

Sunday, January 4, 2015

VLC là một chương trình truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng cũng như sử dụng các framework đa tính năng, có thể thỏa mãn nhu cầu xem mọi loại file audio/video cũng như DVD, Audio CD, VCD cùng nhiều phương thức streaming khác


Tính Năng :

Một chương trình đơn giản, nhanh nhạy và đầy sức mạnh. 

Có thể đọc được mọi thứ: Tập tin, đĩa, webcam, các thiết bị đa phương tiện và phân luồng dữ liệu. 

Đọc được hầu hết các mã âm thanh mà không cần gói mã âm thanh bổ trợ:

MPEG-2, DivX, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3... 

Chạy trên mọi nền tảng: Windows, Linux, Mac OS X, Unix... 

Hoàn toàn miễn phí, không hề có phần mềm gián điệp và không hề có quảng cáo cũng như theo dõi người dùng kèm theo. 

Có thể chuyển đổi mọi loại tập tin và phân luồng dữ liệu
Down Load
Bản dành cho Windows