Fansub Fonts

Tuesday, March 24, 2015


Nhằm để cho những ai thiếu fonts khi xem phim anime hay việt hóa nên mình úp fonts mà mình đã sưu tầm lên để chia sẽ với mọi người.