Showing posts with label [Hướng dẫn] Trỏ tên miền .tk về Blogspot. Show all posts
Showing posts with label [Hướng dẫn] Trỏ tên miền .tk về Blogspot. Show all posts

[Hướng dẫn] Trỏ tên miền .tk về Blogspot

Monday, January 12, 2015

Hiện nay vấn đề sử dụng những tên miền miễn phí để làm web hay blog tương đối rất nhiều .Vì thế hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sài trỏ DNS của tên miền tk về host cloudns.net. Chắc không ai xa lạ về cái host cloudns.net này nó là một cái host trung gian rất tốt để chuyển tên miền tk về cloudns.net