Showing posts with label Avira Free Antivirus free 2015. Show all posts
Showing posts with label Avira Free Antivirus free 2015. Show all posts

Avira Free Antivirus free 2015

Sunday, January 4, 2015

Avira Free Antivirus là phần mềm phòng chống virus, worm, trojan, rootkit, adware và spyware. Phần mềm đã được thử nghiệm hơn 100 triệu lần trên toàn thế giới, hơn nữa nó lại hoàn toàn miễn phí.

-Những thay đổi trong phiên bản mới

-Tích hợp với một số mạng xã hội - Social Networks.

-Tối ưu hóa tính năng Child Protection.

-Tích hợp thêm phần Android Security và Experts Market.

-Cải thiện khả năng bảo vệ hệ thống của người dùng với Avira Protection Cloud (APC) và ProActiv.