Showing posts with label FlashFXP.5.0.0.Build.3800 Full. Show all posts
Showing posts with label FlashFXP.5.0.0.Build.3800 Full. Show all posts

FlashFXP.5.0.0.Build.3800 Full

Thursday, January 8, 2015FlashFXP (File Transfer Protocol) là một công cụ truyền tải mạnh mẽ file thông qua FTP và FXP client với nhiều tính năng cơ bản và nâng cao dành cho người dùng. FlashFXP có một giao diện trực quan và đầy đủ tính năng cho phép bạn làm tất cả các tác vụ thông thường chỉ với một vài cú click chuột. Ngoài ra phần mềm còn hỗ trợ chức năng kéo thả file, do đó bạn có thể chuyển các tập tin, đồng bộ hóa thư mục, tìm kiếm file và sắp sếp thao tác với một cú click