Showing posts with label Hướng dẫn Encode Anime bằng Megui. Show all posts
Showing posts with label Hướng dẫn Encode Anime bằng Megui. Show all posts

Hướng dẫn Encode Anime bằng Megui

Sunday, January 4, 2015

1/ Yêu cầu phần mềm
NET Framework 2.0  : download
         AviSynth 2.5 :download
                                                                    Mega-k-lite  :download
                                                                    MeGUI         :download
                                                                     Winrar        :download
                                                          Cài lần lượt thứ tự từ winrar -->Net frame-->Mega k-lite-->Avisynth. Megui chỉ việc giải nén là ra là sài nên không cần phải cài đặt.

                                                                2/Encode Video