Showing posts with label SoftEther VPN Client. Show all posts
Showing posts with label SoftEther VPN Client. Show all posts

SoftEther VPN Client vào trang quốc tế khi cáp quang bị đứt

Monday, January 5, 2015


VPN Gate Client Plug-in cung cấp cho người dùng nhiều máy chủ VPN cho phép họ che giấu địa chỉ IP thực sự và thực hiện kết nối Internet một cách an toàn nhất. Đây là công cụ bảo mật dữ liệu an toàn và ngăn chặn các hành động theo dõi quá trình lướt web của bạn.
VPN Gate Client Plug in mang đến cho bạn các máy chủ VPN để duyệt web an toàn dựa trên cách thức ẩn danh IP, ngăn chặn phát hiện và lấy cắp IP từ các hacker máy tính nhằm bảo vệ IP thật của bạn.