Showing posts with label VLC Media Player 2.1.5. Show all posts
Showing posts with label VLC Media Player 2.1.5. Show all posts

VLC Media Player 2.1.5

Sunday, January 4, 2015

VLC là một chương trình truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng cũng như sử dụng các framework đa tính năng, có thể thỏa mãn nhu cầu xem mọi loại file audio/video cũng như DVD, Audio CD, VCD cùng nhiều phương thức streaming khác